مرور سرویس‌ها و خدمات

انتخاب پکیج

اسلایدر سرویس همه
IRWP-A
شروع از
128,000تومان /ماهانه
 • 1000 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • رایگان گواهینامه SSL
 • وردپرس نصب خودکار
 • 4 برابر سریع‌تر عملکرد
IRWP-B
شروع از
168,000تومان /ماهانه
 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان گواهینامه SSL
 • وردپرس نصب خودکار
 • 4 برابر سریع‌تر عملکرد
IRWP-C
شروع از
208,000تومان /ماهانه
 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان گواهینامه SSL
 • وردپرس نصب خودکار
 • 4 برابر سریع‌تر عملکرد
IRWP-D
شروع از
248,000تومان /ماهانه
 • 6 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان گواهینامه SSL
 • وردپرس نصب خودکار
 • 4 برابر سریع‌تر عملکرد
 • دامنه رایگان قابلیت
IRWP-E
شروع از
328,000تومان /ماهانه
 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان گواهینامه SSL
 • وردپرس نصب خودکار
 • 4 برابر سریع‌تر عملکرد
 • دامنه رایگان قابلیت
IRWP-F
شروع از
496,000تومان /ماهانه
 • 12 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان گواهینامه SSL
 • وردپرس نصب خودکار
 • 4 برابر سریع‌تر عملکرد
 • دامنه رایگان قابلیت
IRWP-G
شروع از
824,000تومان /ماهانه
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان گواهینامه SSL
 • وردپرس نصب خودکار
 • 4 برابر سریع‌تر عملکرد
 • دامنه رایگان قابلیت