مرور سرویس‌ها و خدمات

انتخاب پکیج

اسلایدر سرویس همه
EUWP-A
شروع از
108,000تومان /ماهانه
 • 1000 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • رایگان گواهینامه SSL
 • وردپرس نصب خودکار
 • 4 برابر سریع‌تر عملکرد
EUWP-B
شروع از
148,000تومان /ماهانه
 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان گواهینامه SSL
 • وردپرس نصب خودکار
 • 4 برابر سریع‌تر عملکرد
EUWP-C
شروع از
188,000تومان /ماهانه
 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان گواهینامه SSL
 • وردپرس نصب خودکار
 • 4 برابر سریع‌تر عملکرد
EUWP-D
شروع از
228,000تومان /ماهانه
 • 6 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان گواهینامه SSL
 • وردپرس نصب خودکار
 • 4 برابر سریع‌تر عملکرد
 • دامنه رایگان قابلیت
EUWP-E
شروع از
298,000تومان /ماهانه
 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان گواهینامه SSL
 • وردپرس نصب خودکار
 • 4 برابر سریع‌تر عملکرد
 • دامنه رایگان قابلیت
EUWP-F
شروع از
458,000تومان /ماهانه
 • 12 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • رایگان گواهینامه SSL
 • وردپرس نصب خودکار
 • 4 برابر سریع‌تر عملکرد
 • دامنه رایگان قابلیت