مرور سرویس‌ها و خدمات

انتخاب پکیج

اسلایدر سرویس همه
WR1
شروع از
428,000تومان /ماهانه
5 گیگابایت فضا

150 گیگابایت ترافیک ماهانه

15 عدد وبسایت

-

-

گواهینامه رایگان SSL

کنترل پنل Plesk ONYX

خدمات White-label
WR2
شروع از
598,000تومان /ماهانه
10 گیگابایت فضا

300 گیگابایت ترافیک ماهانه

تعداد وبسایت نامحدود

-

OverSelling رایگان

گواهینامه رایگان SSL

کنترل پنل Plesk ONYX

خدمات White-label
WR3
شروع از
798,000تومان /ماهانه
20 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

تعداد وبسایت نامحدود

-

OverSelling رایگان

گواهینامه رایگان SSL

کنترل پنل Plesk ONYX

خدمات White-label

WR4
شروع از
1,098,000تومان /ماهانه
50 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

تعداد وبسایت نامحدود

IP اختصاصی رایگان

OverSelling رایگان

گواهینامه رایگان SSL

کنترل پنل Plesk ONYX

خدمات White-label

WR5
1,696,000تومان /ماهانه
60 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

تعداد وبسایت نامحدود

OverSelling رایگان

گواهینامه رایگان SSL

کنترل پنل Plesk ONYX

خدمات White-label

WR6
1,896,000تومان /ماهانه
70 گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

تعداد وبسایت نامحدود

IP اختصاصی رایگان

OverSelling رایگان

گواهینامه رایگان SSL

کنترل پنل Plesk ONYX

خدمات White-label