مرکز آموزش

تغییر مالکیت خدمات برای افراد حقوقی

  • 0

به منظور تغییر مالکیت یا انتقال خدمات از شرکت/سازمان به شرکت/سازمان دیگر دیگر ابتدا لازم است هر دو شرکت در وبسایت HiSupport ناحیه کاربری داشته باشند. در صورتیکه اینطور نیست، لازم است مالک جدید در وبسایت HiSupport ثبت نام کند.

تنها سرویس هایی قابل انتقال هستند که در وضعیت فعال قرار داشته باشند. در غیر اینصورت ابتدا لازم است اقدام به تمدید و فعال سازی سرویس مورد نظر کنید.

حال در صورت برخورداری از شرایط فوق، لازم است هر دو شرکت واگذار کننده (مالک فعلی) و دریافت کننده (مالک جدید)، از طریق ناحیه کاربری خود ضمن اقدام به ارسال درخواست انتقال سرویس به واحد فروش، مستندات زیر را نیز پیوست نمایند.

طرفین متن زیر را در سربرگ شرکت تکمیل کرده و پس از مهر و امضا و تاریخ تصویر رنگی آن را پیوست نمایند:

- مالک فعلی

مدیریت محترم شرکت فن آوازه آراد – HiSupport

بدینوسیله به استحضار می‌رساند شرکت ..................... به شماره ثبت ..................... به مدیریت آقا/خانم ...................... دارنده پنل کاربری HiSupport به ایمیل ............................................... به عنوان مالک فعلی سرویس‌ها/خدمات .................................................................... تقاضای انتقال مالکیت موارد مذکور به شرکت ................... به شماره ثبت ................. با پنل کاربری به نام و نام خانوادگی ....................... با ایمیل ......................... دارد.

لازم به ذکر است که آقا/خانم .......................... به شماره ملی ..................... به عنوان نماینده این شرکت معرفی می‌گردد که در قسمت نام و نام خانوادگی پنل کاربری درج شده است.

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طی اقدامات لازم مساعدت فرمایید.

همچنین این شرکت متعد می‌شود از این پس کلیه مسئولیت‌ها و حقوق مرتبط با سرویس‌ها/خدمات مذکور را به شرکت ......................... واگذار می‌نماید.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل
تاریخ، امضا و مهر شرکت

- مالک جدید

مدیریت محترم شرکت فن آوازه آراد – HiSupport

بدینوسیله به استحضار می‌رساند شرکت ..................... به شماره ثبت .....................به مدیریت آقا/خانم ................... دارنده پنل کاربری HiSupport به ایمیل ............................................... متقاضی دریافت مالکیت سرویس‌ها/خدمات ................................ از شرکت ...................... به شماره ثبت ............... با پنل کاربری به نام و نام خانوادگی ................... با ایمیل .................................. می‌باشد.

لازم به ذکر است که آقا/خانم .......................... به شماره ملی ..................... به عنوان نماینده این شرکت معرفی می‌گردد که در قسمت نام و نام خانوادگی پنل کاربری درج شده است.

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طی اقدامات لازم مساعدت فرمایید.

همچنین این شرکت متعهد می‌شود از این پس کلیه مسئولیت‌ها و حقوق مرتبط با سرویس‌ها/خدمات مذکور را می‌پذیرد.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل
تاریخ، امضا و مهر شرکت


- اسکن رنگی پشت و روی کارت ملی مدیر عامل و نماینده معرفی شده

- تصویر روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات شرکت/سازمان که صاحبین امضا در آن مشخص شده باشد.

پس از دریافت مستندات و درخواست هر یک از طرفین، درخواست شما در واحد فروش بررسی و در صورت عدم وجود مشکل، اعمال خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به HiSupport است.
کپی برداری از مطالب تنها با ذکر منبع و لینک به وبسایت HiSupport بلامانع است.


آیا این آموزش به شما کمک کرد؟